Podcast Slowenčina

Slovenčina je fascinujúca, slovenčina je sexy a aj ty môžeš vedieť po slovensky. Potrebuješ ale dobrý materiál a veľa kontaktu. Preto ti prinášam podcast Slowenčina, ktorý je tu pre všetkých, čo sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk.

Mojím motom v súvislosti s učením sa je, že cudzí jazyk musíme absorbovať organicky. Na to, aby sme si poradili s krkolomnými slovenskými deklináciami, verbálnym aspektom (vidom) alebo slovnou zásobou, je potrebné konzumovať veľa obsahu a vytvoriť si tak postupne intuíciu, alebo cit na jazyk. Začať hneď seriálmi alebo autentickým audiomateriálom môže byť frustrujúce, a preto som vytvoril Slowenčinu. Monolingválny podcast určený pre študentov od úrovne A2.1, kde pomalším tempom rozprávam o živote, Slovensku a aktuálnych témach.